Kontakt

CHAMPION SECURITY Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 13/008
80-371 Gdańsk

tel. stac. +48 58 600 85 55
faks +48 58 557 54 92
tel. kom. +48 506 309 302
e-mail: biuro@championsecurity.pl

NIP: 585-14-53-661
REGON: 220984470
KRS: 0000352342
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydz. Gospodarczy.
Kapitał zakładowy 30000,00 PLN